ordinace gynekologie a porodnictví

Vnitřní řád zdravotnického zařízení

GYNEVA:CZ s.r.o.

Jindřicha Plachty 584/21

150 00, Praha 5

257 322 029

d.vachova@gyneva.cz

z.himmelova@gyneva.cz

Platný od 1.3.2017

 1. Svůj příchod do ordinace nahlaste sestře

 2. Připravte si prosím průkaz pojištěnce, nové pacientky i průkaz totožnosti.

 3. Prostory ordinace jsou pacientkám k dispozici pouze v ordinačních hodinách.

 4. Ordinační hodiny jsou vyvěšeny u vchodu do ordinace a na webových stránkách www.gyneva.cz . Seznamte se s nimi a respektujte je,prosím.

 5. Čas nad rámec ordinačních hodin (provozní hodiny), je čas určený pouze k hygienické přípravě ordinace a administrativní práci.

 6. Případné změny ordinačních hodin , uzavření ordinace a další aktuální informace budou vždy vyvěšeny u vchodu do ordinace a na webových stránkách.

 7. Poslední pacientka je objednána nejpozději 30 minut před koncem ordinačních hodin

 8. Objednání je možné osobně nebo telefonicky v ordinačních hodinách, sestra vyřizuje telefonáty dle aktuální situace v ordinaci.

 9. V případě nedostavení se k předem plánované a objednané prohlídce bez předchozí omluvy, může být pacientce účtován režijní poplatek 500,- Kč. Jedná se o čas, který bychom mohli věnovat jiné pacientce.

 10. Pořadí pacientek určuje lékař s přihlédutím k aktuální situaci a stavu pacientky. Akutní pacientky mají přednost.

 1. Čas objednání je časem, kdy se pacientka hlásí sestře a nemusí být i přes veškerou naši snahu časem vstupu do ordinace lékaře.

 2. Tak, jako se věnujeme Vám, se věnujeme i ostatním pacientkám.

 3. Za osobní věci odložené v čekárně nese odpovědnost pacientka.

 4. Kouření, požívání alkoholu a psychotropních látek je v prostorách ordinace přísně zakázáno.

 5. V prostorách ordinace je ZÁKAZ pohybu nepovolaných osob a manipulace s otevřeným ohněm

 6. Vstup do prostor ordinace se zvířaty je zakázán, vyjímku tvoří asistenční zvířata jako doprovod postiženého.

 7. V prostorách ordinace je nutné dodržování hygienicko-epidemiologických zásad.

 8. Prosíme nerušte svým chováním práci lékaře a sestry

Povinností pacientky je seznámit se s vnitřním řádem ordinace a neprodleně nahlásit změnu :
pojišťovny
jména, příjmení
bydliště
telefonického a emailového kontaktu

Aktuality

Normální provoz dle ordinačních hodin :-)

Ordinační hodiny

Po

7:30-12:00   13:30-18:30

Út

7:30-12:00   13:30-16:00 

poradna pro těhotné

St

7:30-13:00  

jen pro objednané pacientky

Čt

7:00-12:00   13:00-15:00

8:00-12:00 


Kontakt

GYNEVA.CZ, s.r.o. 

MUDr. Dagmar Klepetková 

Jindřicha Plachty 584/21, 

150 00 Praha 5


Tel.: 257 322 029IČO: 28474171


Zobrazit na mapy.cz